KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ A VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE

 

Vedení peněžního deníku

 

 1. Vedení pohledávek a závazků

 

 1. Faktury

 • evidence došlých a vydaných faktur

 • zúčtování DPH

 

 1. Hmotný a nehmotný investiční majetek

 • vedení inventárních karet

 • zatřídění a zúčtování majetku

 • odpisy

 

 1. Běžný účet

 • vedení běžných účtů

 • sestavení bankovních příkazů

 

 1. Pokladna

 • vystavení příjmových a výdajových pokladních dokladů dle předložených účtů

 • vedení pokladní knihy

 • zúčtování DPH

 

 

 1. Kompletní zpracování mezd

 • přihlášení zaměstnanců na OSSZ, ZP,

 • odhlášení zaměstnanců, zpracování veškeré agendy s tím související

 • výpočet mezd, OSSZ, ZP, daně

 • zaúčtování mezd

 • roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti

 

Zasílat Daňová tvrzení na Fú

– Přiznání k DPH, Výpisy z evidence Odběratel/Dodavatel – dle režimu přenesené daňové povinnosti, Přiznání k silniční dani

 

 1. Zpracování roční účetní závěrky

 • sestavení daňového přiznání pro Fú

 • sestavení přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu