Účetnictví

KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ A VEDENÍ  ÚČETNICTVÍ

 

 

Vedení korunové a valutové pokladny

 • vystavení příjmových a výdajových pokladních dokladů dle předložených účtů

 • zúčtování DPH

 • vedení pokladní knihy

 • zúčtování pokladních dokladů

 

Faktury

 • evidence došlých a vydaných faktur

 • zúčtování DPH

 • zúčtování faktur

 • vedení saldokonta a předkládání seznamu nezaplacených vydaných a došlých faktur v dohodnutém termín

 

Hmotný a nehmotný majetek

 • vedení inventárních karet

 • zatřídění majetku

 • odpisy

 

Běžný účet

 • zúčtování běžného a devizového účtu dle předložení výpisů

 • sestavení bankovních příkazů

 

Měsíční závěrka

 • sestavení výsledovky

 • sestavení rozvahy

 

- Zasílat Daňová tvrzení na Fú – Přiznání k DPH, Výpisy z evidence Odběratel/Dodavatel – dle režimu přenesené daňové povinnosti, Přiznání k silniční dani

 

Kompletní zpracování mezd

 • přihlášení zaměstnanců na OSSZ, ZP,

 • odhlášení zaměstnanců, zpracování veškeré agendy s tím související

 • výpočet mezd, OSSZ, ZP, daně

 • zaúčtování mezd

 • roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti

 

Zpracování roční účetní závěrky

 • inventarizace všech účtů

 • sestavení rozvahy a vyplnění výkazů pro Fú

 • sestavení výsledovky a vyplnění výkazů pro Fú