Alena Kubátová

Vedení účetnictví - Daňové evidence - Personalistika - Mzdy

Účetnictví

Vedení korunové a valutové pokladny
zaúčtování příjmových a výdajových pokladních dokladů dle předložených účtů (paragonů, stvrzenek, apod.), zúčtování DPH, vedení pokladní knihy
Faktury
evidence došlých a vydaných faktur, zúčtování DPH, vedení saldokonta
Hmotný a nehmotný majetek
vedení inventárních karet, zatřídění majetku, odpisy
Běžný účet
zaúčtování běžného a devizového účtu dle předložení výpisů
Měsíční závěrka
export měsíčních výkazů výsledovky a rozvahy
Příprava podkladů k - DPH, Kontrolního hlášení, souhrnného hlášení, Intrastat, Přiznání k dani silniční, k dani z nemovitých věcí
Kompletní zpracování mezd
zpracování veškeré agendy související s výpočtem mezd, zaúčtování mezd, přihlášení a odhlášení zaměstnanců na OSSZ, ZP, zpracování ELDP, roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
Zpracování roční účetní závěrky
inventarizace všech účtů, sestavení rozvahy a vyplnění výkazů pro Fú, sestavení výsledovky a vyplnění výkazů pro Fú

Daňová evidence

Vedení peněžního deníku

Vedení pohledávek a závazků
evidence došlých a vydaných faktur, zúčtování DPH
Hmotný a nehmotný investiční majetek
vedení inventárních karet, zatřídění a zúčtování majetku, odpisy
Běžný účet
vedení běžných účtů, sestavení bankovních příkazů
Pokladna
vystavení příjmových a výdajových pokladních dokladů dle předložených účtů (paragonů, stvrzenek apod.), vedení pokladní knihy, zúčtování DPH
Kompletní zpracování mezd
zpracování veškeré agendy související s výpočtem mezd, zaúčtování mezd, přihlášení a odhlášení zaměstnanců na OSSZ, ZP, zpracování ELDP, roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
Zasílat Daňová tvrzení na Fú - elektronicky
Příprava podkladů k - DPH, Kontrolního hlášení, souhrnného hlášení, Intrastat, Přiznání k dani silniční, k dani z nemovitých věcí
Zpracování roční účetní závěrky

Kontakt

alena.kubatova@ucto-kubatova.cz
IČ: 867 00 685
Datová schránka - ID: 7d4iw7e